จีนจับมือ 14 ประเทศลงนามข้อตกลงการค้าเสรี RCEP – สหรัฐฯ ยังรอดูท่าที