รมต.ต่างประเทศจีนและญี่ปุ่น ร่วมถกประเด็นต่างๆ ครั้งแรกหลังญี่ปุ่นได้ผู้นำคนใหม่