วิเคราะห์: ผู้นำบางประเทศปรับเทคนิค “คุมสื่อ” อย่างไรในยุคดิจิทัล