สื่อต่างชาติจับตากระเเส “ชูสามนิ้ว” ลามถึงเมียนมาหลังรัฐประหาร