อนามัยโลก ยัน ต้นตอของโควิดยังไม่ได้ข้อสรุป แม้มีรายงานว่าไวรัสน่าจะเริ่มจากการที่คนติดจากสัตว์