อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในออสเตรเลียเริ่มลด แต่ทางการยังระวังภัยต่อเนื่อง