กลุ่มผู้ทดสอบวัคซีน Pfizer ติด COVID-19 ครบ สรุปประสิทธิภาพ 95% พัฒนากล่องขนย้ายแล้ว

Pfizer และ BioNTech รายงานว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ทดสอบวัคซีน BNT162b2 มีผู้ติด COVID-19 รวม 170 คนครบจำนวนตามที่ตั้งไว้ทำให้สรุปประสิทธิภาพวัคซีนได้ 95% คาดว่าจะสรุปผลเพื่อยื่นขออนุญาตจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ในไม่กี่วันข้างหน้า

อาสาสมัครทดสอบ BNT162b2 มีทั้งหมด 43,661 คน เข้ารับวัคซีนโดสที่สองครบ 41,135 คน หลังจากนั้นจะเริ่มเก็บข้อมูลผู้ติด COVID-19 หลังจากได้รับโดสที่สองนานหนึ่งสัปดาห์ ทั้งหมดมีผู้ติด COVID-19 อยู่ในกลุ่มได้ยาหลอก 162 คน กลุ่มได้วัคซีนจริง 8 คน ขณะที่คนติดโรคและมีอาการรุนแรงมีทั้งหมด 10 คน เป็นคนได้วัคซีนจริง 1 คน ทางบริษัทจะติดตามกลุ่มอาสาสมัครไปอีกสองปีเพื่อติดตามความปลอดภัยของวัคซีน

ซีอีโอของ BioNTech ระบุว่าวัคซีนเพียงโดสแรกก็ป้องกันได้มากแล้ว

สำหรับความกังวลของการเก็บรักษาวัคซีนเมื่อเริ่มมีการใช้งานจริง ทาง Pfizer ระบุว่าได้พัฒนากล่องขนส่งที่สามารถรักษาอุณหภูมิที่ -70°C±10°C ได้นาน 15 วันโดยใช้เพียงน้ำแข็งแห้งเท่านั้น พร้อมกับเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลอุณหภูมิและพิกัด ทำให้สามารถขนส่งไปตามเครือข่ายของบริษัทได้

ที่มา – Pfizer

Topics: 
Pfizer
COVID-19
Medical