การไฟฟ้ากำหนดค่าไฟสำหรับสถานีเติมรถ เติม Tesla Model 3 เต็มถัง 134 บาท วิ่ง 354 กิโลเมตร

วันนี้การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ประกาศค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority ที่ราคา 2.6369 บาทต่อหน่วย (kWh) สูงขึ้นจากค่าไฟบ้านอัตราต่ำสุดเล็กน้อย โดยยังต้องรวมค่า Ft ที่ตอนนี้ติดลบ 0.1532 บาทต่อหน่วย (ปรับทุก 4 เดือน)

ค่าไฟบ้านของการไฟฟ้านครหลวง คิดราคา 15 หน่วยแรกที่ 2.3488 บาทต่อหน่วย สำหรับบ้านที่ใช้พลังงานไม่เกินเดือนละ 150 หน่วย และขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง 4.4217 บาทต่อหน่วย ราคาที่การไฟฟ้ากำหนดสำหรับการเติมรถนี้จึงนับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูก

สำหรับราคานี้ หากนำไปเติมรถ Tesla Model 3 รุ่นต่ำสุดที่มีระยะวิ่ง 354 กิโลเมตร จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 54 หน่วย (ในทางปฏิบัติการเติมจาก 0% จนเต็ม 100% ทำได้ยาก) คิดเป็นเงินรวมค่า Ft 134.1198 บาท แต่ควรตระหนักว่าราคาค่าไฟฟ้านี้เป็นราคาที่การไฟฟ้าเก็บจากสถานี ราคาที่ผู้ใช้จ่ายจริงจึงอาจจะต่างออกไป และสถานี Low Priority ยังเป็นสถานีที่การไฟฟ้าสามารถสั่งลดการใช้ไฟฟ้าหรือตัดไฟได้เมื่อติดข้อจำกัด

ผู้ตั้งสถานียังต้องเสียค่าบริการอีก 312.24 บาทต่อเดือน โดยสามารถยื่นขอใช้ไฟฟ้านี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้

ที่มา – การไฟฟ้านครหลวง

No Description

Topics: 
Thailand
Electric Car