กูเกิลออกทุนให้ Linux Foundation จ้างนักพัฒนาเต็มเวลาดูแลความปลอดภัยเคอร์เนล

กูเกิลร่วมมือกับ Linux Foundation จัดสรรงบประมาณมาจ้างนักพัฒนามาดูแลควมปลอดภัยเคอร์เนลโดยเฉพาะ 2 คน ได้แก่ Gustavo Silva และ Nathan Chancellor

Gustavo Silva ทำงานไล่ตามเก็บบั๊กช่องโหว่ buffer overflow ในเคอร์เนล และตรวจหาบั๊กก่อนที่จะส่งโค้ดเข้า mainline เขาส่งโค้ดอยู่ใน 5 อันดับแรกมาตั้งแต่แต่ปี 2017

Nathan Chancellor ทำงานกับโครงการ Clan/LLVM เป็นหลัก โดยพยายามพอร์ตเคอร์เนลให้ไปคอมไฟล์ด้วย LLVM เพื่อใช้ฟีเจอร์ของคอมไพล์เลอร์มาจับช่องโหว่ความปลอดภัย

ประกาศครั้งนี้ไม่ระบุว่ากูเกิลสนับสนุนเงินทุนเท่าใดหรือจะให้ทุนเป็นเงินเดือนนักพัฒนาทั้งสองคนนานเพียงใด

ที่มา – Linux Foundation

Topics: 
Linux Foundation
Google
Security