ก.ล.ต. เสนอเงื่อนไขการลงทุนเงินคริปโตต้องมีรายได้สูงและมีเงื่อนไขความรู้ในการลงทุน ไม่เช่นนั้นต้องลงทุนผ่านกองทุนเท่านั้น

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยข้อเสนอระบุให้ผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติทั้งด้านฐานะและความรู้

  • ด้านฐานะ ผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: รายได้ปีละเกิน 1 ล้าน, สินทรัพย์รวมเกิน 10 ล้านบาท, มูลค่าหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สินทรัพย์ดิจิทัล รวมเกิน 5 ล้านบาท
  • ด้านความรู้ ผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: มีประสบการณ์ลงทุนเงินคริปโต, มีประสบการณ์ลงทุนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี, เป็นบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน, หรือผ่านการทดสอบด้านการเงิน เช่น CFA, CISA, CAIA, CFP

แม้จะผ่านเงื่อนไขทั้งสองข้อแล้ว ข้อเสนอของ ก.ล.ต. ยังกำหนดให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องทดสอบผู้ลงทุนอีกชั้น แบบทดสอบแบ่งเป็นสามด้าน คือ ลักษณะ, ความเสี่ยง, และผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ลงทุนต้องมีคะแนนเกิน 80% ทุกด้าน

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขหรือการทดสอบ จะสามารถลงทุนได้ผ่านทางผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น

การรับฟังความเห็นนี้จะเปิดรับฟังจนถึงวันที่ 27 มีนาคมนี้

ที่มา – sec.or.th

No Description

ภาพโดย MichaelWuensch

Topics: 
Thai SEC
Cryptocurrency