ข้อมูลจากบริษัทวิจัย Flurry พบผู้ใช้ iOS 14.5 เพียง 12% ที่เลือกอนุญาตให้แอปติดตามกิจกรรมผู้ใช้งาน

แอปเปิลออกอัพเดต iOS 14.5 ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว ซึ่งคุณสมบัติใหม่ที่เป็นประเด็นคือ App Tracking Transparency ที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้แอปนั้น ๆ ไม่สามารถติดตามตัวผู้ใช้งานได้ ในช่วงแรก Facebook และ Instagram ก็ออกมาชี้แจงประโยชน์ที่ผู้ใช้งานควรเปิดให้แอปติดตาม แต่คำถามที่น่าสนใจคือ แล้วผู้ใช้งาน iOS 14.5 ขึ้นไป เปิดให้แอปติดตามตัวมากน้อยแค่ไหน

บริษัทวิจัย Flurry ออกรายงาน โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ iPhone ในอเมริกา กลุ่มตัวอย่าง 2.5 ล้านบัญชี พบว่ามีผู้ใช้เพียง 4% ที่เปิดอนุญาตให้แอปติดตามตัวข้อมูลผู้ใช้งาน เมื่อขยายกลุ่มตัวอย่างเป็นทั่วโลก (5.3 ล้านบัญชี) พบว่ามี 12% ที่เปิดอนุญาต ทั้งนี้การขอติดตามผู้ใช้งานเป็น opt-in มีค่าเริ่มต้นคือปิดการติดตาม

อย่างไรก็ตาม Flurry บอกว่าตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้มากหรือน้อยลงในอนาคต เพราะตอนนี้ iOS 14.5 ออกมาได้เพียงสองสัปดาห์ แต่เบื้องต้นก็สะท้อนว่าการทำโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย กำลังเผชิญความท้าทายอย่างมาก

ที่มา: Flurry ผ่าน MacRumos

alt="iOS 14.5"

alt="iOS 14.5"

Topics: 
iOS 14
Market Research
Flurry
Privacy