ครม. อนุมัติกฎกระทรวงเปิดทางรถนำรถส่วนบุคคลให้โดยสารผ่านแอป

วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงคมนาคมที่จะเปิดทางให้นำรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งมาให้บริการผ่านแอป เช่น GrabCar ได้อย่างถูกกฎหมาย

ร่างล่าสุดที่เปิดเผยออกมา มีการควบคุมการลงทะเบียน รถที่ใช้งานได้ต้องอายุไม่เกิน 9 ปี (อธิบดีกำหนดอายุได้) มีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถรับจ้างเอาไว้ที่ตัวรถ ตัวแอปต้องมีระบบคิดค่าโดยสารล่วงหน้า และเก็บข้อมูลย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ส่วนข้อบังคับเพิ่มเติมของผู้ขับขี่นั่นระบุให้แต่งกายสะอาด สุภาพ แนวทางนี้นับว่าคล้ายกับแนวทางของสิงคโปร์ แต่ไม่มีเงื่อนไขการสอบใบขับขี่แบบพิเศษแบบสิงคโปร์แต่อย่างใด

แม้กฎกระทรวงของไทยจะผ่านมติครม. แล้วแต่ยังต้องรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาจึงมีผลบังคับใช้จริง

ที่มา – รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

No Description

ภาพโดย Free-Photos

Topics: 
Thailand
Law
Grab
Uber
Transportation
Car sharing
Sharing Economy