ค่า ping 35 ชั่วโมง นาซ่าส่งคำสั่งไปยังยาน Voyager 2 ได้อีกครั้งหลังอัพเกรดเสาอากาศขนาดใหญ่

นาซ่าส่งคำสั่งรีเซ็ตนาฬิกาภายในของยาน Voyager 2 เป็นอย่างแรกหลังจากไม่สามารถส่งคำสั่งใดๆ ไปยังยานมานานถึง 11 เดือน เนื่องจากเสาอากาศ DSS 43 ในออสเตรเลียปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเพิ่มความแม่นยำในการเคลื่อนตัวเสาอากาศ การอัพเกรดครั้งนี้จานเสาอากาศน้ำหนัก 4,000 ตันต้องเคลื่อนที่ที่ความแม่นยำระดับเส้นผม

ยาน Voyager 2 มีนาฬิกานับถอยหลังอยู่ภายใน โดยหากไม่ได้รับคำสั่งใดๆ จากโลกเป็นระยะเวลาที่กำหนดก็จะปิดตัวเองเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าหากเข้าโหมดนี้ไปแล้วก็อาจจะเรียกให้ยานกลับมาทำงานได้ยาก เสาอากาศ DSS 43 ส่งคำสั่งไปยังยาน Voyager 2 เพื่อยืนยันว่าเสาอากาศบนโลกยังทำงานอยู่และให้ยานรีเซ็ตนาฬิกานับถอยหลังอันนี้ หลังจากส่งคำสั่งไปแล้ว 35 ชั่วโมงก็ได้รับแพ็กเกจ ACK ยืนยันว่ารีเซ็ตนาฬิกาสำเร็จ

ตอนนี้ยาน Voyager 2 อยู่ห่างจากโลก 18,800 ล้านกิโลเมตร และยังเปิดเซ็นเซอร์ให้ส่งค่ากลับมายังโลกอยู่ 5 ตัวจาก 10 ตัวบนยาน ทางนาซ่าวางแผนจะค่อยๆ ปิดเซ็นเซอร์ลงไปเรื่อยๆ เพื่อยืดอายุยานให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่คาดว่าจะไม่สามารถติดต่อยานได้อีกต่อไปในปี 2032

ที่มา – The Register

No Description

Topics: 
NASA
Space
Australia