จากประเด็นข้อมูล 533 ล้านบัญชีถูกเผย Facebook ตั้งทีมตรวจจับการดูดข้อมูล (Scraping)

จากประเด็นข้อมูลผู้ใช้งาน Facebook 533 ล้านบัญชีถูกเผยบนเว็บบอร์ดแฮกเกอร์ มีทั้งข้อมูล ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, เพศ, อาชีพ, เมืองและประเทศ, วันเกิด, และบางส่วนมีอีเมลนั้น Facebook ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าส่วนหนึ่งมาจากการ Scraping

โดย Facebook ตั้งทีม External Data Misuse (EDM) ดูแลเรื่องนี้ขึ้นมากว่า 100 คน ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิเคราะห์และวิศวกรที่มุ่งเน้นการตรวจจับ, บล็อกและยับยั้งการ Scraping

alt="Facebook"

Facebook ระบุว่า Scraping คือการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์หรือแอป เป็นวิธีปกติที่ทำให้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถค้นหาได้ หรือ Searchable ซึ่งมีทั้งการคัดลอกแบบที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต ความท้าทายอยู่ตรงที่ คนที่เข้ามาทำ Scraping นั้นเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม Facebook ตามปกติ ทำให้การป้องกันการ Scraping นั้นทำได้ยาก

นอกจากตั้งทีมดูแลแล้ว ในระยะแรก Facebook จะพยายามทำให้การ Scraping ทำได้ยากขึ้น คือสร้างขีดจำกัดข้อมูลในช่วงเวลานั้น ทำให้คนที่เข้ามา Scraping ไม่สามารถได้ข้อมูลไปเท่าที่ตัวเองต้องการ ต่อมาทีมงานจะศึกษารูปแบบการ Scraping ของผู้ไม่หวังดีและตรวจจับได้ทัน

ในบรรดาข้อมูลสำคัญที่ถูกเผย คือเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ผู้ใช้งาน Facebook สามารถตั้งค่าการมองเห็นเบอร์โทรศัพท์และอีเมลไม่ให้ถูกมองเห็นเป็นสาธารณะได้ตามวิธีนี้

ที่มา – Facebook

Topics: 
Facebook
Privacy