จีนพบหินจารึกหลุมศพ “ราชวงศ์ถัง” สลักอักษร 209 ตัว พร้อมวัตถุประกอบพิธีศพ

วันที่ 11 พ.ย.2565 สำนักข่าว ซินหัว รายงานระบุว่า คณะนักโบราณคดีของจีนค้นพบหลุมศพพร้อมหินจารึกจากปี 670 ช่วงยุคราชวงศ์ถัง (ปี 618-907) ในมณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือของจีน

หน่วยงานคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบุว่า หลุมศพดังกล่าวถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างถนนในอำเภอหลินเฉิง เมืองสิงไถ ส่วนหินจารึกประกอบด้วยตัวอักษร 209 ตัว และคณะนักโบราณคดียังค้นพบรูปปั้นดินเผาขนาดเล็ก ซากสัตว์ ชาม และวัตถุประกอบพิธีศพอื่นๆ ภายในหลุมศพ นอกเหนือจากหินจารึกที่มีการแกะสลักรูปกระต่ายแบบนูนต่ำ

สั่วลี่เสีย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมหลินเฉิง เผยว่า หินจารึกมอบข้อมูลประวัติศาสตร์เชิงสนับสนุนต่อการศึกษาวิวัฒนาการทางภูมิศาสตร์ของหลินเฉิง ขณะเดียวกันหินจารึกยังเป็นแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจวัฒนธรรมครอบครัว และธรรมเนียมประเพณีการฝังศพของราชวงศ์ถังด้วย