จีนยกเลิกข้อห้ามมีลูกเกินกฎหมายกำหนด ดันสวัสดิการเพียบ หนุนมี “ลูกคนที่สาม”

ปักกิ่ง, 21 ส.ค. (ซินหัว) — ฝ่ายนิติบัญญัติของจีนเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายประชากรและการวางแผนครอบครัว ณ การประชุมคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เมื่อวันศุกร์ (20 ส.ค.) เปิดทางให้คู่สามีภรรยามีลูกคนที่ 3 พร้อมออกมาตรการสนับสนุน

การแก้ไขกฎหมายฯ จะยกเลิกข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าปรับกรณีคู่สามีภรรยามีลูกเกินกฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันจะออกมาตรการสนับสนุน อาทิ การลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร และการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดูแลเด็กในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงาน

นอกจากนั้นจีนยังจะออกสารพัดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ครอบคลุมด้านการคลัง การจัดเก็บภาษี การประกัน การศึกษา การเคหะ และการจ้างงาน เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร การดูแลเด็ก และการให้การศึกษาแก่บุตร

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และคณะรัฐมนตรีจีน ได้รับรองมติที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายลูกสามคน และมาตรการสนับสนุนการมีบุตร เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน

เอกสารอรรถาธิบายระบุว่ากฎหมายฯ ถูกแก้ไขเพื่อดำเนินตามหลักการของการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ชุดที่ 19 และหลักเกณฑ์ของมติข้างต้น

อนึ่ง ข้อมูลสำมะโนประชากรล่าสุดของจีนระบุจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ครองสัดส่วนร้อยละ 18.7 ของประชากรรวมในปี 2020 สูงขึ้นจากปี 2010 ราว 5.44 จุด และจำนวนประชากรหญิงวัยพร้อมมีบุตรอยู่ที่กว่า 300 ล้านคน

การแก้ไขกฎหมายฯ ยังกำหนดการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายในการทำงานของผู้หญิง ซึ่งจะมีการเสนอบริการการจ้างงานหากการคลอดบุตรส่งผลกระทบต่อการงาน

ขณะเดียวกันจีนจะเดินหน้าบังคับใช้ระบบมอบรางวัลและช่วยเหลือ รวมถึงนโยบายสิทธิประโยชน์ของครอบครัวที่มีลูกหนึ่งคนต่อไป โดยผู้สูงอายุในครอบครัวดังกล่าวจะได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและบริการดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ จีนตรากฎหมายประชากรและการวางแผนครอบครัวในปี 2002 และแก้ไขในปี 2015 เพื่อบังคับใช้นโยบายลูกสองคนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้มีการคลอดลูกคนที่ 2 มากกว่า 10 ล้านคน