คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนประกาศเมื่อวันศุกร์ (11 พ.ย) ลดระยะเวลาการกักตัวในโรงแรมหรือสถานที่กักตัวที่รัฐจัดหาให้ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศเหลือ 5 วัน จากเดิม 7 วัน

อย่างไรก็ตาม หลังกักตัวที่โรงแรมหรือสถานที่กักตัวที่รัฐจัดหาให้เสร็จแล้ว จากเดิมที่เพียงแค่สังเกตอาการตัวเองที่บ้าน 3 วัน จะกลายเป็นการกักตัวที่บ้าน 3 วันแทน

นอกจากนี้ ผู้ที่จะเดินทางเข้าจีนต้องแสดงผลการตรวจหาโรคโควิด-19 แบบ PCR (พีซีอาร์) ว่าเป็นลบหรือไม่พบเชื้อ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง