ชวนร่วมสัมมนา Salesforce กับบทบาทผู้บริหารไอที ในการผลักดันองค์กรเข้าสู่ Digital-first

COVID-19 ทำให้ Digital Transformation กลายเป็นแนวทางภาคบังคับ ดังนั้นเราจึงเห็นองค์กรต่าง ๆ พยายามปรับตัวสูงสุดเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีมีหลากหลายระดับ หากองค์กรไหนนำเทคโนโลยีที่ล้าหลัง หรือไม่ตอบโจทย์มาใช้ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และผลประกอบการได้อย่างคาดไม่ถึง

มีผลสำรวจน่าสนใจจาก Salesforce ที่ทำร่วมกับ YouGov Galaxy บริษัทวิจัยตลาดจากประเทศอังกฤษ โดยมีการทำแบบสำรวจเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ผ่านการสัมภาษณ์ออนไลน์กับพนักงานออฟฟิศกว่า 3,000 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับ CIO (Chief Information officer) หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจทางด้านไอทีกว่า 75 ราย ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจากผลสำรวจดังกล่าว พบแนวคิดที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

No Description

จากผลสำรวจ พบว่า

  • เทคโนโลยีที่ล้าหลัง ส่งผลกระทบต่อ performance ของพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพของบริษัท และชื่อเสียงทางธุรกิจ ได้รับผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่
  • ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจทางด้านไอที ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพนักงานในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ได้มากพอ
  • เมื่อผู้นำทางด้านไอที ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปกระบวนการทางด้านไอที จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้
  • ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์ทำงานของพนักงาน จะสามารถมองเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้

โซลูชันของ Salesforce คือกุญแจสำคัญขององค์กร เพื่อมุ่งสู่โลกแห่ง Digital-first

ปัจจุบัน ด้วยความคาดหวังของพนักงานในองค์กรที่สูงมากขึ้น และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไปจนถึงปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโซลูชันของ Salesforce จะเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ที่สุด เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

โซลูชันของ Salesforce จะสามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ ดังนี้

  • การเชื่อมต่อพนักงานทั้งองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียว ลดเวลาการล็อกอินไปมาระหว่างแอปพลิเคชั่น
  • เพิ่ม productivity ในการทำงานได้มากกว่า 29%
  • ใช้ AI หรือแชทบ็อท เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พนักงานได้เร็วขึ้นถึง 31%
  • ประหยัดเวลาในการพัฒนา appliaction เพื่อใช้ภายในองค์กรได้ถึง 57%

เข้าร่วมงานสัมมนาดี ๆ จาก Salesforce ในหัวข้อ “สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การทำงานแห่งอนาคต” เพื่อยกระดับและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร ผ่านการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก Salesforce Platform สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลย ที่นี่

Topics: 
Salesforce