ซีโอโอ Zoom เผยช่วงต้นปีผู้บริหาร Zoom ต้องผลัดกันเข้านอน แนะทุกคนอย่าใช้ Zoom มากจนล้า

โรคระบาดทำให้คนใช้วิดีโอคอลติดต่อประสานงานจนกลายเป็นเรื่องแกติ แต่ก็มาพร้อมอาการเหนื่อยล้าจากการประชุมออนไลน์เป็นเวลานาน หรือที่เรียกว่า Zoom fatigue จนถึงกับทำให้คนทำงานหลายคนกลัวการเข้าวิดีโอคอล ด้านซีโอโอ Zoom แนะให้ทุกคนหยุดพักหน้าจอ รักษาสุขภาพที่ดี

Aparna Bawa ซีโอโอ Zoom ก็ยอมรับว่าการที่จำนวนผู้ใช้ Zoom เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด แม้จะส่งผลดีต่อบริษัท แต่ก็ทำให้พนักงาน Zoom เองตั้งหลักไม่ทัน และเหนื่อยล้า เธอยังยอมรับด้วยว่าการใช้วิดีโอคอลประชุมงานมากเกินไปจนทำให้เกิด Zoom fatigue เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ใช่ความผิดของ Zoom เพราะแต่ละคนต้องสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตและหยุดพักจากหน้าจอบ้าง นอกจากนี้ สุขภาพจิตของพนักงาน Zoom ก็สำคัญเช่นกัน

Bawa เล่าย้อนไปช่วงต้นปีที่เกิดโรคระบาดใหม่ๆ ว่าเธอและเพื่อนผู้บริหาร Zoom งานยุ่งมากจนต้องผลัดกันเข้านอน

No Description

Stuart Duff นักจิตวิทยาธุรกิจ กล่าวว่าช่างนี้ต้องช่วยลูกค้าหลายรายให้รับมือกับการประชุมออนไลน์ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี เพราะสะดวก ปลอดภัย แต่ไม่ใช่กับการประชุมทุกครั้ง หรือทำนานๆ ในแต่ละวัน แนะนำว่าบริษัทต่างๆ ควรพยายามทำให้การประชุมทางวิดีโอดูเป็นทางการน้อยลง และควรมีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถสนทนาแบบไม่เป็นทางการได้

ที่มา – BBC

Topics: 
Zoom
COVID-19