ญี่ปุ่นพบปัญหาเข็ม low dead space ขาดตลาด ทำให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ต่ำกว่าที่คาดไว้

รัฐมนตรีสาธารณสุขญี่ปุ่นยอมรับว่าอาจจะไม่สามารถจัดหาเข็มฉีดยาแบบ low dead space ได้มากพอ ทำให้ต้องใช้เข็มธรรมดาที่ฉีดได้ 5 โดสต่อขวดแทนที่จะเป็น 6 โดส เหลือวัคซีน Pfizer ใช้งานได้สำหรับประชากร 60 ล้านคน หรือ 120 ล้านโดส

ก่อนหน้านี้ Pfizer เคยระบุว่าสามารถเร่งกำลังผลิตได้จนถึง 2,000 ล้านโดสภายในปี 2021 แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องใช้เข็มแบบเหลือยาค้างในเข็มน้อย (low dead space) ทำให้เพิ่มปริมาณโดสได้ถึง 20% แต่ภาวะเข็ม low dead space ขาดตลาดทั่วโลกเช่นนี้ทำให้คาดเดาได้ยากว่าจะมีผู้ได้รับวัคซีนจริงๆ เป็นจำนวนเท่าใด

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจะใช้เข็ม low dead space เท่าที่หาได้ ทำให้วัคซีนบางขวดจะฉีดได้ 6 โดส แต่ก็แจ้งล่วงหน้าว่าเข็มจะไม่พอใช้งานแม้จะขอให้โรงงานเร่งกำลังผลิตแล้ว

ที่มา – Japan Times

No Description
ภาพวัคซีน BNT162b2 จาก BioNTech

Topics: 
Japan
Pfizer