ญี่ปุ่นเล็งขยับ “อายุยินยอมมีเพศสัมพันธ์” จาก 13 เป็น 16 ปี ไม่ถือเป็นข่มขืนตามกฎหมาย

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนปรับเพิ่ม “อายุความยินยอมมีเพศสัมพันธ์” ตามกฎหมายของประเทศเป็น 16 ปี จากปัจจุบัน 13 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มต่ำที่สุดในโลก โดยแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องกฎหมายอาชญากรรมทางเพศครั้งใหญ่

เมื่อวันศุกร์ (17 ก.พ.) คณะกรรมการบัญญัติ ซึ่งจัดตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นเพื่อทบทวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญา เสนอคำแนะนำต่อเคน ไซโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้การแอบถ่ายอวัยวะเพศหรือชุดชั้นในผู้อื่นและการแบ่งปันภาพเหล่านั้น เป็นความผิดที่ต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งเสนอประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขระหว่างสมัยประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบัน โดยความเคลื่อนไหวนี้ซึ่งบรรดาผู้วิจารณ์ระบุว่าควรเกิดขึ้นมานานแล้วและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อปกป้องผู้เยาว์กลุ่มเสี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีขึ้นหลังจากการตัดสินให้ผู้ต้องหาคดีข่มขืนพ้นผิดหลายครั้ง และก่อให้เกิดเสียงคัดค้านจากสาธารณชนตามมา

อนึ่ง อายุความยินยอมของญี่ปุ่นซึ่งต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การประกาศบังคับใช้ในปี 1907

ภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน ญี่ปุ่นถือว่าเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไปสามารถให้ความยินยอมได้ หมายความว่าการทำกิจกรรมทางเพศกับเด็กกลุ่มนี้ไม่ถือเป็นการข่มขืนตามกฎหมาย ส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องปรับเพิ่มอายุความยินยอมเพื่อสะท้อนความเป็นจริง เนื่องจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น