กลุ่มทรู รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีรายได้รวม 35,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน มี EBITDA หรือ กำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 14,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% และขาดทุนสุทธิ 581 ล้านบาท จากความผันผวนของขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ 5G

ทรูมูฟ เอช มีจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้น 5.81 แสนราย โดยมาจากลูกค้ารายเดือนถึง 4.5 แสนราย จำนวนผู้ใช้งานรวมเป็น 31.2 ล้านราย ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 5G แล้วมากกว่า 7 แสนราย

ตัวเลขในกลุ่มธุรกิจอื่นของทรูเป็นดังนี้

  • ทรูออนไลน์ ฐานผู้ใช้บริการ 4.3 ล้านราย เพิ่มขึ้น 1.01 แสนราย
  • ทรูวิชั่นส์ ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนลูกค้า 3.9 ล้านราย
  • ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีการซื้อคอนเทนต์ในทรูไอดี 4.35 แสนครั้ง การชมคอนเทนต์รวมเฉลี่ยเพิ่มเป็น 240 ล้านครั้งต่อเดือน

ที่มา: ทรู (pdf)

alt="True"

Topics: 
TrueMove H
True
Financial Report