ทวิตเตอร์แบนบัญชี Donald Trump อย่างถาวรแล้ว เพราะเสี่ยงใช้ปลุกม็อบรอบใหม่