ท่าทีของฐานทัพเรือนอกประเทศแห่งที่ 2 ของจีน

จิบูตีเป็นประเทศที่มีเล็กที่สุดเป็นอันดับ 3 ของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 32,200 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าภาคตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เล็กที่สุดของประเทศไทยด้วยซ้ำไป) ตั้งอยู่ในพื้นที่จะงอยแอฟริกาซึ่งเป็นส่วนแหลมของทวีปทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา

ประเทศจิบูตีมีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศ เอริเทรีย ทางตะวันตกและทางใต้จดเอธิโอเปีย ทางตะวันออกเฉียงใต้จดโซมาเลีย อาณาเขตส่วนที่เหลือคือชายฝั่งทะเลแดงและอ่าวเอเดน ในอีกด้านของทะเลแดงคือคาบสมุทรอาหรับในส่วนของประเทศเยเมนที่ห่างจากฝั่งของจิบูตีเพียง 20 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า “โซมาลีแลนด์ของฝรั่งเศส” เคยเป็นเมืองขี้นของฝรั่งเศสเพิ่งได้รับเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2520

จิบูตีมีสถานที่ตั้งประเทศเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ โดยอยู่ตรงปากทางเข้าทะเลแดง และเส้นทางเดินเรือที่แล่นผ่านไปทะลุคลองสุเอซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการสัญจรทางทะเลที่หนาแน่นที่สุดของโลก จึงไม่เป็นการเกินเลยนักที่จะถือว่าจิบูติเป็นชุมทางของโลกเนื่องจากจิบูติตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา อันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญยิ่งทางภูมิรัฐศาสตร์

Yasuyoshi CHIBA / AFPชาวจิบูตีถือธงชาติ ขณะรอประธานาธิบดี นายอิสมาอิล โมาร์ กูลเลห์ มาเปิดโครงการเคหะจำนวน 1,000 ยูนิต เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561

ประกอบกับทางประเทศจิบูตีมีนโยบายเปิดกว้างที่จะให้ต่างชาติมาเช่าพื้นที่ตั้งฐานทัพได้ไม่จำกัดเป็นการประกันความเป็นกลางและเอกราชของประเทศและยังเป็นช่องทางที่จะได้มีรายได้จากเงินค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจิบูตีซึ่งมีที่ดินไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้มากนักและปราศจากทรัพยากรใดๆ

เมืองท่าโดราเลห์ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองหลวงจิบูตี จึงเป็นที่ตั้งฐานทัพของประเทศต่างๆ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่นซึ่งทั้งหมดล้วนตั้งอยู่ใกล้ๆ กับท่าอากาศยานระหว่างประเทศของจิบูตี ห่างออกไปทางใต้ในระยะทางไม่ถึง 10 กิโลเมตร นับเป็นรายได้หลักของประเทศจิบูตีที่มีประชากรเพียง 922,000 คน

ดังนั้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกเอาจิบูตีเป็นประเทศแรกในการตั้งฐานทัพนอกดินแดนของจีนตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

คราวนี้มากล่าวถึงท่าเรือเรียมของประเทศกัมพูชาที่เป็นเส้นทางเดินเรือเพื่อการศึกสงครามของเรือรบในประวัติศาสตร์และยุคใหม่แม้ว่าท่าเรือเรียมมีจุดอ่อนจากร่องน้ำที่ตื้นกว่ากำปงโสมหรือสีหนุวิลล์ แต่เมื่อถูกพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกเพื่อการพาณิชย์แห่งใหม่ ยิ่งทำให้เรียมกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกยกระดับให้เป็นฐานทัพเรือกัมพูชาเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคแปซิฟิกที่อเมริกันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและใช้ประโยชน์ทางลับในคราวสงครามเวียดนามเพื่อกำจัดพวกเวียดกงที่ใช้กัมพูชาเป็นที่หลบภัยดังนั้นท่าเรือเรียมคือความมั่นคงของยุทธศาสตร์อเมริกันในอินโด-แปซิฟิก แม้สงครามเวียดนามจะเลิกราไปกว่า 40 ปีแล้ว ก็ตามเมื่อสหรัฐอเมริกาสังเกตเห็นเรือขุดทรายขยายร่องน้ำลึกในเขตท่าเรือเรียมหลังจากที่อาคารฐานทัพเรือเก่าของอเมริกันถูกทุบทิ้งไปหมดทีละแห่งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของจีน

ครับ! ข่าวของการตั้งฐานทัพเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ท่าเรือเรียมของกัมพูชาได้ถูกเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุจะใช้เงินช่วยเหลือจากจีนในการปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้

พลเอก เตีย บัน รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากทางสื่อของตะวันตกว่า จีนกำลังหาด่านหน้าทางทหารที่ฐานทัพดังกล่าวที่อยู่ริมอ่าวไทยโดยย้ำว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของกัมพูชาซึ่งห้ามฐานทัพต่างประเทศในอาณาเขตของตน และว่ากัมพูชาเปิดรับความช่วยเหลือการพัฒนาจากประเทศอื่นๆ และโครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพื่อความทันสมัยที่รวมการก่อสร้างต่อเติมและการปรับปรุงท่าเรือแห้ง ท่าเทียบเรือ และทางลาดยางเพื่อยกระดับฐานทัพเรือของกัมพูชาเพื่อปกป้องชาติ ดินแดน และอธิปไตยของกัมพูชา

Pann Bony / AFPรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา พลเอก เตีย บัญ และเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา นายหวัง เหวินเทียน ร่วมพิธีเริ่มต้นก่อสร้างที่ฐานทัพเรือเรียมใน จ.พระสีหนุ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565

พล.อ.เตีย บันกล่าวว่าท่าเรือเรียมนี้จะเปิดให้ทุกประเทศที่ต้องการจะใช้รวมทั้งการเยือนของเรือรบชองประเทศต่างๆ และกัมพูชาก็ยินดีและเปิดกว้างที่จะรับความช่วยเหลือทางทหารจากทุกประเทศอยู่แล้ว ซี่งฟังดูแล้วก็คล้ายกับนโยบายของประเทศจิบูตี ดังนั้นฐานทัพเรือแห่งที่ 2 นอกดินแดนจีนจึงเป็นไปได้สูงที่จะเป็นที่ท่าเรือเรียมนี่เอง