บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเปิดตัวตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตัวเองที่บีทีเอสหมอชิต รอรับรายงานผ่านอีเมลได้

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดตัว Bureau Lab ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตัวเองที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีหมอชิต สามารถรอรับรายงานผ่าน E-Credit report ทางอีเมลได้ทันที

วิธีการใช้งานตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง คือ เสียบบัตรประชาชน, มองกล้องเพื่อทำการตรวจสอบใบหน้า Face Recognize, เลือกใช้บริการรายงานข้อมูลเครดิตตามต้องการ เลือกได้ว่าให้ส่งทางอีเมลหรือรอรับรายงานที่ตู้

ตู้ Bureau Lab จะมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจเครดิตของตัวเอง โดยปัจจุบันประชาชนสามารถตรวจเครดิตบูโรของได้ผ่านเคาน์เตอร์ แบบรอรับรายงานรูปแบบเอกสารได้ภายใน 15 นาที ตามศูนย์ตรวจเครดิตบูโรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยื่นขอตรวจเครดิตบูโรในแอป KKP e-Banking ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, แอป TMB TOUCH ธนาคารทีเอ็มบี, แอป​ Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย, แอป Thanachart Connect

No Description

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

Topics: 
Thailand
financial
BTS