บาทหลวงคองโก เมีย 5 คนยังไม่พอ ขอแต่งให้ครบ 7 (มีคลิป)

ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองบูคาวู ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก บาทหลวงซากาเบ ชิรูซา กำลังเทศนาเรื่อง Polygamy (พอลิกามี) หรือการมีคู่ครองหลายคน

บาทหลวงซากาเบ ในวัย 60 ปี มีลูกแล้ว 16 คน มีภรรยา 5 คน และอยากที่จะแต่งงานใหม่อีกครั้ง จำนวนภรรยาที่เขาเห็นว่าเหมาะสม คือ 7 คน

ทุกวันอาทิตย์ ซากาเบจะเทศนาและสรรเสริญความดีงามของการมีคู่ครองหลายคนให้กับสมาชิกของโบสถ์ เขาอ้างเรื่องกำเนิดมนุษย์ว่า เกิดจากผู้ชายคนเดียวกับผู้หญิงหลายคน การที่ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้

เมื่อปี 2555 ซากาเบแต่งงานกับผู้หญิง 3 คนพร้อมกันภายในโบสถ์ของเขา ตามความเชื่อเรื่องพหุภรรยา หรือการมีคู่ครองหลายคน ของนิกายที่เรียกว่า โบสถ์ดั้งเดิมของพระเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในคองโก

ทั้งนี้ การมีคู่ครองหลายคนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายครอบครัวของคองโกบัญญัติห้ามเอาไว้ตั้งแต่ปี 2530

ซากาเบบอกว่า การแสดงความจริงของพระเจ้าต่อผู้คนในเรื่องพหุภรรยา เป็นหน้าที่ของเขา แม้ว่าสังคมจะต่อต้าน หรือถูกผู้คนหัวเราะเยาะก็ตาม 

สมาชิกของโบสถ์เชื่อว่าพวกเขาดำเนินตามรอยอับราฮัม ผู้กำเนิดศาสนายูดาห์ รวมถึงดาวิดและโซโลมอน กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวยิวโบราณ ซึ่งล้วนแต่มีภรรยาหลายคน

คาลันกู คาเลเบ สมาชิกของโบสถ์ มีภรรยา 2 คน และลูก 8 คน บอกว่า เขาเชื่อว่าตัวเองได้รับพรจากพระเจ้า เขาจึงต้องปฏิบัติตามดาวิด อับราฮัม และโซโลมอน ที่แต่งงานและมีภรรยาหลายคน

นาธานีลลี สมาชิกของโบสถ์ อายุ 15 ปี บอกว่า เธอเป็นสมาชิกโบสถ์ดั้งเดิมของพระเจ้ามาตั้งแต่เกิด และเชื่อว่าพหุภรรยาเป็นวัจนะจากพระเจ้า เธอเชื่อว่าสามารถที่จะแต่งงานกับสามีที่มีภรรยาแล้วหลายคนได้ ขณะที่สมาชิกโบสถ์รุ่นเยาว์ต่างบอกว่าไม่รู้สึกรังเกียจหากต้องแบ่งปันสามีร่วมกับคนอื่น

ความเชื่อเรื่องการมีคู่ครองหลายคน หรือพหุภรรยานั้น ไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆ ของชุมชน เยลลี ภรรยาของบาทหลวงซากาเบบอกว่า ตอนที่สามียังมีเธอคนเดียว ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดี แต่เมื่อสามีแต่งงานมีภรรยาเพิ่ม เพื่อนบ้านพากันเลิกคบหาเธอ ตอนนี้นอกจากการทักทายกันตามมารยาทแล้ว ไม่มีเพื่อนบ้านมาแวะเวียนมาที่บ้านของเธออีกเลย

ขณะที่ชาวคาทอลิกท้องถิ่น มองว่า นิกายโบสถ์ดั้งเดิมทำให้ศีลธรรมเสื่อมทราม และการมีคู่ครองหลายคนเป็นการทำลายสังคม พวกเขาพยายามอย่างมากที่จะขอพระเจ้าไม่ให้อภัยต่อลัทธินี้

เรย์มอนด์ คอนโกโล พระในโบสถ์คาทอลิกที่คองโก อธิบายว่า การมีคู่ครองหลายคนนั้น เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ย้อนไปไกลในจารีตดั้งเดิมของสังคมอัฟริกันและในวัฒนธรรมคองโก แต่แน่นอนว่าไม่ใช่คำสอนจากพระเจ้า

ขณะที่โจเซฟ ยาฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายย้ำว่า คู่สมรสในคองโกเป็นแบบผัวเมียเดียว ส่วนคู่ครองหลายคนนั้นเป็นธรรมเนียมในจารีตโบราณของชาวคองโก แม้ว่าจะถูกห้ามโดยกฎหมายก็ตาม

การมีคู่ครองหลายคนเป็นสิ่งต้องห้ามของประเทศส่วนใหญ่ในโลก ศูนย์วิจัย Pew (พิว) ของสหรัฐ ซึ่งสำรวจความเห็นเกี่ยวกับศาสนา การเมือง สังคม การต่างประเทศ และสื่อ พบว่ามีประชากรโลกราว 2% ที่ใช้ชีวิตแบบคู่ครองหลายคนโดยที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ส่วนใหญ่พบในซับซาฮาราของอัฟริกา มีสัดส่วนถึง 11% ขณะที่การใช้ชีวิตแบบคู่ครองหลายคนในนานาประเทศทั่วโลกนั้นอยู่ต่ำกว่า 0.5%