บุกภาครัฐ Azure สร้างศูยน์ข้อมูลคลาวด์รองรับข้อมูลระดับลับสุดยอด, เพิ่มบริการ Kubernetes สำหรับชั้นความลับ

ไมโครซอฟท์ประกาศว่าสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่สำหรับบริการ Azure เพื่อรองรับข้อมูลระดับลับสุดยอด (top secret) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังเดินหน้าขอรับรองว่าผ่านมาตรฐานจริง เรียกบริการนี้ว่า Azure Government Top Secret

การที่ Azure จะรองรับข้อมูลระดับลับสุดยอดได้ต้องผ่านมาตรฐานเพิ่มเติม เรียกว่า ICD-705 กำหนดมาตรฐานอย่างละเอียด ตั้งแต่ พื้นที่เว้นระยะจากบริเวณนอกอาคาร, การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ, คุณภาพงานก่อสร้าง, กระบวนการทำแผนก่อสร้าง, และการเก็บรักษาข้อมูลการก่อสร้างไม่ให้รั่วไหล

No Description

สำหรับบริการ Azure Government Secret ก็เพิ่มบริการอีกหลายอย่าง เช่น Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Sentinel, หรือ Azure Security Center

นอกจากบริการบนคลาวด์แล้ว Azure ยังเพิ่มบริการคอมพิวเตอร์นำไปใช้งานภาคสนาม เช่น Azure Stack Hub รุ่นเสริมเกราะให้ทนแรงกระแทก ขณะที่ศูนย์ข้อมูลแบบตู้คอนเทนเนอร์ Azure Modular Datacenter (MDC) ก็เพิ่มตัวเลือกลิงก์เน็ตเวิร์คแบบ HA เชื่อมต่อดาวเทียมหลายชุดพร้อมๆ กันได้

ที่มา – Azure

Topics: 
Microsoft Azure
Cloud Computing
Government