ประชามติแคลิฟอร์เนียเห็นชอบยกเลิกกฎหมายให้คนขับ Uber/Lyft กลายเป็นพนักงาน

การเลือกตั้งสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ หลายรัฐมีการแนบคำถามประชามติไปพร้อมกัน และหนึ่งในนั้นคือ Prop 22 ของแคลิฟอร์เนียที่ถามว่า “ควรจัดว่าผู้ขับรถตามแอปเป็นผู้รับเหมา (contractor) ไม่ใช่พนักงาน (employee) ใช่หรือไม่” โดยประชามตินี้ผ่านไปด้วยคะแนนเสียง 58.4% เปิดทางให้ Uber และ Lyft ให้บริการในแคลิฟอร์เนียต่อไปได้

แคลิฟอร์เนียออกกฎหมาย AB 5 จัดประเภทลูกจ้างเสียใหม่ ทำให้บริษัทแอปเรียกรถอย่าง Uber และ Lyft ต้องจัดถือว่าคนขับเป็นพนักงานและต้องให้สวัสดิการเช่นวันลาแบบได้รับค่าจ้าง, มีค่าแรงขั้นต่ำ, ค่าล่วงเวลา, หรือจ่ายประกันสังคม แต่ทั้งสองบริษัทก็ชี้ว่าหากมองว่าคนขับเป็นพนักงานทางบริษัทก็ต้องเข้ามาควบคุมเวลาทำงานให้มากขึ้น และคนขับก็ไม่สามารถเลือกที่จะขับรถเวลาใดก็ได้ตามใจชอบได้อีกต่อไป โดยที่ผ่านมา Uber สนับสนุนประชามติ Prop 22 อย่างหนัก

กฎหมาย AB 5 ยังคงมีผลกับผู้รับเหมาประเภทอื่นๆ ต่อไป โดยตัวกฎหมายยกเว้นให้กับผู้รับเหมาที่ไม่ถูกควบคุมโดยนายจ้าง, การจ้างงานนอกเหนือจากธุรกิจปกติ, ผู้รับเหมารับงานจากที่อื่นเป็นปกติ

ที่มา – ArsTechnica

Topics: 
Uber
California