ผลสำรวจของ Mastercard พบคนกลุ่ม Millennial 40% สนใจใช้จ่ายด้วยเงินคริปโตภายในหนึ่งปีข้างหน้า

Mastercard ออกรายงานผลสำรวจดัชนีวิธีการจ่ายเงิน The Mastercard New Payments Index จากกลุ่มตัวอย่าง 15,569 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย พบว่าพฤติกรรมลูกค้าปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการจ่ายเงินรูปแบบใหม่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้คนเลือกวิธีจ่ายเงินที่ลดการสัมผัส

ผลสำรวจพบว่า 93% มีแผนจะจ่ายเงินด้วยวิธีการชำระเงินรูปแบบใหม่ อาทิ เงินคริปโต, biometric, contactless หรือด้วย QR code 63% เคยลองจ่ายเงินด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แต่ได้ลองเนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 และมากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างบอกว่า จะหลีกเลี่ยงร้านที่ไม่มีช่องทางการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลสำรวจอื่นที่น่าสนใจมีดังนี้

  • 40% โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เจน Millennial มีแผนใช้จ่ายเงินด้วยคริปโตภายในปีหน้า, 77% บอกว่าสนใจศึกษาเรื่องเงินคริปโต และ 75% บอกว่าจะใช้เงินคริปโตเมื่อมีความเข้าใจดีกว่าตอนนี้
  • 53% มองว่าการจ่ายเงินด้วย Biometric มีความปลอดภัย
  • 76% ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก มองการจ่ายด้วย QR code ปลอดภัย ขณะที่ภูมิภาคอื่นเห็นแนวโน้มการใช้ QR code มากขึ้น ยกเว้นอเมริกาที่เน้นการจ่ายเงินแบบ contactless มากกว่า

ที่มา: Mastercard

Bitcoin

Topics: 
Mastercard
Payment
Mobile Payment
Contactless Payment
Cryptocurrency
Market Research