ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ยื่นเรื่องให้ EU ออกมาตรการควบคุมบริษัทเทคยักษ์ใหญ่

Cedric O และ Mona Keijzer รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ตามลำดับ ลงนามร่วมกันในข้อเรียกร้องไปยัง EU สำหรับการออกมาตรการในกฎหมาย Digital Services Acts ที่กำลังจะออก เพื่อควบคุมและจัดการบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เจ้าของแพลตฟอร์มที่มีลักษณะ “gatekeeper” หรือผู้ควบคุมการเข้าออก (สินค้า, บริการ, ข้อมูล ฯลฯ)

ข้อเสนอของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์เรียกร้องให้ออกมาตรการในลักษณะ “pre-emptive” หรือมาตรป้องกันก่อนที่จะเกิดเรื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทเทคมีขนาดใหญ่เกินไปตั้งแต่ต้น ส่วนมาตรการจัดการกับบริษัทยักษ์ใหญ่ตอนนี้ก็มีข้อเสนอ เช่น เฟซบุ๊กและแอปเปิลต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลของตัวเองไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่เป็นคู่แข่งได้ หรือการแบนกูเกิลสำหรับการโปรโมทบริการของตัวเองที่ได้ประโยชน์จากความเสียเปรียบของคู่แข่งรายย่อย

นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการแตกบริษัทยักษ์ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง (break up big companies) ก็ถูกระบุเอาไว้ในข้อเสนอด้วย โดย รมต. ของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าเป็นทางแก้ไขสุดท้าย

ที่มา – FT

Topics: 
EU
European Commission
Antitrust