พบเอกสาร Huawei ทดสอบอัลกอริทึม Facial Recognition สำหรับตรวจจับชาวอุยกูร์

IPVM บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยี video surveillance ค้นพบเอกสาร interoperability report ของ Huawei ถึงการร่วมงานกันระหว่าง Huawei ในจีนและ Megvii บริษัทด้าน AI รายใหญ่ของจีน ในการพัฒนาอัลกอริทึมตรวจจับใบหน้า เพื่อใช้ตรวจจับชาวอุยกูร์โดยเฉพาะ

IPVM ค้นพบเอกสารจากเว็บ Huawei ยุโรปที่โพสต์แบบสาธารณะ เป็นเอกสารที่ระบุว่าอัลกอริทึมของ Megvii ผ่านการทดสอบบนโซลูชันรันวิดีโอบนคลาวด์ของ Huawei ส่วนในรายละเอียด การทำงานของอังกอริทึมคือเมื่อตรวจจับคนที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวอุยกูร์ จะแจ้งเตือนไปยังตำรวจของจีน เป็นต้น

อุยกูร์เป็นชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่และกลืนชาติอย่างหนักในจีน ไม่ใช่แค่ในเรื่องศาสนา (ศาสนาหลักในอุยกูร์เป็นอิสลาม) แต่ยังมีเรื่องของการใช้ชีิวิตความเป็นอยู่ทั่วไป ที่ถูกจำกัดสิทธิอย่างหนัก รวมถึงมีข่าวว่ารัฐบาลจีนแอบติดตั้งแอปในโทรศัพท์ชาวอุยกูร์ เพื่อตรวจสอบการใช้งานด้วย หรือกระทั่งเคสหนักที่สุดคือเรื่องค่ายกักกัน ที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและปรับทัศนคติชาวอุยกูร์

อ่านรายงานฉบับเต็มได้จากที่มา

ที่มา – IPVM via Washington Post

Topics: 
Huawei
China
Facial Recognition