มติครม. เลื่อนบังคับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปอีก 1 ปี

วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บางหมวดออกไปอีก 1 ปี หลังจากเลื่อนมาหนึ่งปีก่อนหน้านี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่าภาคธุรกิจอย่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, และกลุ่มสมาคมด้านการท่องเที่ยว ได้ขอให้รัฐบาลบรรเทาผลกระทบจากความไม่พร้อมต่อกฎหมายนี้ ทางกระทรวง DE จึงเสนอให้ครม. เลื่อนกฎหมายออกไป

ที่ผ่านมากระทรวง DE ยังอยู่ระหว่างการทำกฎหมายลำดับรองและแนวปฎิบัติของอุตสาหกรรม 7 ด้าน คือ การท่องเที่ยว, สาธารณสุข, การศึกษา, ค้าปลีกและค้าออนไลน์, คมนาคมและขนส่ง, อสังหาริมทรัพย์, และหน่วยงานของรัฐ กระบวนการทั้งหมดนี้ไม่เรียบร้อย

ที่มา – Facebook: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

No Description

ภาพโดย Pexels

Topics: 
MICT
Thailand
Law
Privacy