ยังแกว่ง ผลทดสอบผู้ใช้ Starlink จากภายนอกพบดาวน์โหลด 11-114Mbps อัพโหลด 4-42Mbps ค่า ping 18-94ms

Starlink เพิ่งรายงานผลการทดสอบแก่ FCC ว่าดาวน์โหลดสูงถึง 100Mbps และอัพโหลดสูงถึง 40Mbps ก็เริ่มมีผู้ใช้ไปสแกนเว็บ speedtest.net เพื่อกวาดดูว่ามีการทดสอบผ่าน Starlink จากคนอื่นๆ อีกหรือไม่ และพบว่าแม้ผลทดสอบจะอยู่ในช่วงที่บริษัทระบุแต่ก็มีผลกว้างมาก

ผลที่ผู้ใช้รวบรวมกันมาเองค่าดาวน์โหลดนั้นเริ่มตั้งแต่ 11Mbps ไปจนถึง 114Mbps และอัพโหลดนั้นบางครั้งก็ทดสอบไม่สำเร็จ หรือไปเริ่มที่ 4.5Mbps ไปจนถึง 42Mbps ตามที่บริษัทอ้าง และค่า ping แกว่งอยู่ระหว่าง 18-94ms

อย่างไรก็ดี Starlink นั้นยังอยู่ระหว่างการทดสอบเบต้าและบริษัทอาจจะต้องปรับปรุงอีกมาก เว็บ testmy.net เก็บสถิติรายวันพบว่าบางวันอัพโหลดก็แย่มาก และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอัตราดาวน์โหลดดีขึ้นอย่างชัดเจน โดย Starlink ไม่เคยเปิดเผยว่าดาวเทียมที่ยิงขึ้นไปนั้นเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตจริงแล้วกี่ดวง

แต่ไม่ว่าเทคโนโลยีของ Starlink จะทำได้ดีเพียงใด แต่การสื่อสารไร้สายนั้นก็มีข้อจำกัดที่เลี่ยงไม่ได้ทั้งสัญญาณรบกวนและสภาพอากาศ เมื่อถึงเวลาให้บริการจริงแม้ Starlink จะมีคุณภาพบริการโดยเฉลี่ยดีเพียงใดแต่เราก็คาดได้ว่าจะมีผลทดสอบแย่ๆ ผสมมาเรื่อยๆ

ที่มา – Reddit r/Starlink

Topics: 
Starlink