ระบบจองคิวฉีดวัคซีน COVID-19 ของสหรัฐฯ ปัญหาเยอะ บางโรงพยาบาลกลับไปจดลงกระดาษ

นิตยสาร MIT Technology Review รายงานถึงปัญหาของระบบจองคิวฉีดวัคซีน COVID-19 หรือ Vaccine Administration Management System (VAMS) ที่สร้างโดยที่ปรึกษารายใหญ่อย่าง Deliotte ว่าระบบมีปัญหาอย่างมาก ทำให้ผู้รอรับวัคซีนต้องไปจุดฉีดวัคซีนเก้อ หรือบางทีข้อมูลก็ค้างจนจองคิวไม่ได้

VAMS เป็นระบบที่รัฐบาลกลางหรือ CDC สร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละรัฐสามารถเข้ามาใช้จัดการการฉีดวัคซีน มันรวมเอาทั้งระบบนัดหมายผู้ขอรับวัคซีน กับระบบจัดการคงคลังของรัฐและคลีนิค เข้าด้วยกัน ผู้ขอรับวัคซีนจะเห็นข้อมูลว่ามีคลีนิคใดเปิดบริการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน ขณะที่ภาครัฐก็มองเห็นว่าจะจัดสรรวัคซีนไปจุดใดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

แต่ผู้ใช้งาน VAMS กลับเจอปัญหามากมาย บางรัฐระบุว่าอยู่ๆ แล้วระบบก็ไล่ยกเลิกนัดเอง หรือบางครั้งผู้ใช้ก็ล็อกอินไม่ได้ ผู้ขอรับวัคซีนรายหนึ่งกดนัดหมายไปยังโรงพยาบาลแล้วพบว่าวัคซีนที่โรงพยาบาลนั้นมีไว้เพื่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่พอเจ้าหน้าที่พยายามยกเลิกนัดเพื่อให้ไปจองวัคซีนจากที่อื่น ระบบกลับเอาชื่อกลับเข้ามา บางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนของตัวเอง แต่พอใช้แล้วกลับพบว่าไม่สามารถสลับบัญชีเป็นหน้าจอเจ้าหน้าที่ได้

ปัญหาของระบบ VAMS ทำให้บางโรงพยาบาลหันไปติดตามนัดหมายด้วยกระดาษ บางรัฐไปใช้บริการเอกชนเช่น Evenbrite เพื่อนัดหมายแทน

ทาง CDC เพิ่มพัฒนา VAMS มาตั้งแต่กลางปี 2020 โดยว่าจ้าง Deloitte แบ่งเป็นสองสัญญามูลค่ารวม 44 ล้านดอลลาร์ สัญญาระบุว่าอาจเพิ่มอีก 4 ล้านดอลลาร์ได้ และ CDC เซ็นสัญญาโดยไม่มีการประมูล

ที่มา – MIT Technology Review

No Description

หน้าจอค้นหาจุดฉีดวัคซีนของระบบ VAMS

Topics: 
CDC
COVID-19
USA
Deloitte