ระบบ Nasdaq หยุดแสดงราคาหุ้น Berkshire ของ Warren Buffett ชั่วคราว เนื่องจากใกล้แตะ 429,496.7295 ดอลลาร์

Nasdaq ได้แจ้งลูกค้าที่ใช้บริการระบบแสดงข้อมูลราคาหุ้น ว่าบริษัทจะหยุดแสดงข้อมูลราคาเรียลไทม์ของหุ้นบริษัท Berkshire Hathaway คลาส A ชั่วคราว เพื่ออัพเกรดระบบซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้

Berkshire Hathaway เป็นบริษัทด้านการลงทุนของมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดัง Warren Buffett ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้มาจากราคาหุ้นคลาส A ของ Berkshire ที่ราคา ณ ตอนนี้อยู่ที่ราว 424,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ระบบแสดงราคาหุ้นของ Nasdaq ใช้ตัวเลข 32 บิต แบบ unsigned integer กำหนดทศนิยมไว้ 4 ตำแหน่ง จึงแสดงค่าได้สูงสุดที่ 429,496.7295 ดอลลาร์ (232-1)

ทั้งนี้หุ้นของ Berkshire Hathaway ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซึ่งไม่มีปัญหาการแสดงผลราคานี้

ราคาหุ้นที่สูงมากของ Berkshire เป็นคำถามมานานจากนักลงทุน ซึ่งสำหรับบริษัททั่วไป เมื่อราคาหุ้นสูงถึงระดับหนึ่งจะนิยมแตกหุ้นออกมา เพื่อทำให้ราคาต่อหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ Buffett ปฏิเสธแนวทางนี้มาโดยตลอดสำหรับหุ้นคลาส A จึงกลายมาเป็นปัญหาดังกล่าวนั่นเอง

ที่มา: The Wall Street Journal

Warren Buffett

Topics: 
Warren Buffett
NASDAQ
Stock Market