รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันใช้ชื่อจักรวรรดิเก่าสําหรับเมืองรัสเซีย

รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันใช้ชื่อจักรวรรดิเก่าสําหรับเมืองรัสเซีย

Boris Pistorius อ้างถึง Kaliningrad ว่า ‘Konigsberg’ เมื่ออภิปรายถึงการมีอยู่ของ NATO ในรัฐบอลติก

รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมัน Boris Pistorius ถูกกล่าวหาว่าไร้ความรู้หลังจากใช้ชื่อ ‘Konigsberg’ ก่อนปี 1945 เมื่ออ้างถึงเมือง Kaliningrad ของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรีบวิพากษ์วิจารณ์คํากล่าวของ Pistorius

ปรากฏตัวที่งานที่จัดโดย Federal Academy for Security Policy (BAKS) ของเยอรมนีเมื่อวันพุธ Pistorius ถูก Ekkehard Brose ประธาน BAKS ถามเกี่ยวกับแผนที่ประกาศโดยเบอร์ลินเมื่อเดือนมิถุนายนในการประจําการกองพลน้อย 4,000 นายในลิทัวเนีย

รัฐมนตรีอ้างว่าการประจําการดังกล่าวมีความสําคัญเป็นพิเศษสําหรับชาติบอลติก เนื่องจาก “ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง” ของมัน

ลิทัวเนีย “ถูกบีบอยู่โดยตรงระหว่าง Konigsberg, รัสเซีย และเบลารุส” หมายความว่า “คําถามเกี่ยวกับกองพลที่พร้อมรบอย่างแข็งแกร่งเพื่อป้องกันมิให้ถูกยึดอย่างรวดเร็วในวันแรก [ของการรุกราน] นั้นเป็นเรื่องสําคัญยิ่งต่อชีวิต” Pistorius อ้าง

เขากล่าวเพิ่มเติมว่านี่ไม่ใช่เพียง “คําถามเรื่องความสามัคคี แต่เป็นคําถามเรื่องความรับผิดชอบ” และกองกําลังเยอรมันจะประกอบด้วยส่วนหนึ่งของกําลังขอบด้านตะวันออกรวมของ NATO

Kaliningrad มีชื่อว่า Konigsberg ก่อนการเปลี่ยนชื่อโดยรัฐบาลโซเวียตในปี 1946

พร้อมกับดินแดนเยอรมันรอบข้าง เมืองถูกมอบให้กับรัสเซียตามการประชุมพอตสดัมในปี 1945 เยอรมนีตะวันตกยืนยันอํานาจอธิปไตยของโซเวียตเหนือภูมิภาคในปี 1970

ไม่นานหลังการดูดกลืนเข้าสู่สหภาพโซเวียต เมืองถูกเปลี่ยนชื่อตามชื่อนักปฏิวัติบอลเชวิคที่โดดเด่น Mikhail Kalinin

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคํากล่าวของ Pistorius เมื่อวันพฤหัสบดี หัวหน้าห้องข่าวของรัฐบาล Kaliningrad Dmitry Lysakov กล่าวหาว่ารัฐมนตรีเยอรมันแสดง “ระดับวัฒนธรรมหรือการศึกษาที่ต่ํา”

“โชคร้ายที่สิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้สําหรับผู้นําประเทศตะวันตกในช่วงหลัง” เจ้าหน้าที่ระบุ ตาม RIA Novosti

Lysakov ยังบอกเป็นนัยว่า Pistorius “ไม่ควรพึ่งพาความรู้ของเขา แต่ควรหยิบสมาร์ทโฟน ลองแอปแผนที่โลกแล้วดูว่าเมืองของเรามีชื่อว่า Kaliningrad”

เจ้าหน้าที่ภูมิภาคสรุปว่าชื่อนี้จะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป

ลิทัวเนียได้รับทหารเยอรมันประมาณ 1,500 นายแล้วในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มรบ NATO อย่างไรก็ตาม วิลนีอุสได้เรียกร้อง NATO ซ้ําแล้วซ้ําเล่าให้เพิ่มกําลังบนอาณาเขตของตนตามหลังการเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

มอสโกแสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องต่อการสะสมกําลังของ NATO บนพรมแดนด้านตะวันตกของตน และเตือนว่าจะถูกบังคับให้ตอบโต้เพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ