รัสเซียห้ามส่งออกธัญพืชไปเพื่อนบ้านถึงกลางปี หวั่นขาดแคลนอาหาร

กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี (10 มี.ค.) ห้ามส่งออกธัญพืชหลายรายการ ได้แก่ ข่าวสาลี เมสลิน ข้าวไรย์ ช้าวบาร์เลย์ และข้าวโพด ไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ที่ประกอบด้วย อาร์เมเนีย เบลารุส คาซักสถาน คีร์กีซสถาน และรัสเซียเอง

การระงับการส่งออกนี้มีผลไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค.

กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียเผยถึงสาเหตุของการระงับการส่งออกครั้งนี้ คือ การทำให้มีอาหารประเภทดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ

ไม่ใช่แค่นั้น รัสเซียยังเตรียมห้ามส่งออกน้ำตาลอีกด้วย โดยจะมีผลไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. เช่นกัน แต่อาจยกเว้นให้สามารถส่งไปออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียได้เช่นเดิม