รัสเซียเผยแพร่งานวิจัยวัคซีน Sputnik V เฟส 3 ประสิทธิภาพ 91.6%

รัสเซียเผยแพร่งานวิจัยเบื้องต้นของการทดสอบวัคซีน Sputnik V เฟส 3 ในกลุ่มอาสาสมัคร 21,977 คนจากโรงพยาบาล 25 แห่งในรัสเซีย ได้ผลประสิทธิภาพ 91.6%

แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มได้รับวัคซีนจริงต่อยาหลอกแบบ 3 ต่อ 1 รวมมีผู้ทดลองได้รับยาจริงครบสองโดส 14,964 คน และได้รับยาหลอกครบสองโดส 4,902 คน จากการติดตามพบผู้ติด COVID-19 หลังได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 16 รายในกลุ่มได้รับวัคซีนจริง และ 62 รายในกลุ่มได้รับยาหลอก

Sputnik V ประกอบด้วยวัคซีนสองตัว เข็มแรกคือ rAd26 และเข็มที่สองคือ rAd5 เป็นวัคซีนแบบ viral vector นอกจากนี้กระบวนการผลิตยังมีสองแบบ คือแบบของเหลวที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส และแบบฟรีซดรายที่สามารถเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้ การทดลองครั้งนี้ทดสอบเฉพาะแบบของเหลว ขณะนี้ทางทีมวิจัยกำลังทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อฉีดเข็มเดียวไปด้วย

ที่มา – The Lancet

No Description

ภาพวัคซีน Sputnik V โดยรัฐบาลรัสเซีย

Topics: 
COVID-19
Russia