ลาก่อนของฟรี กูเกิลจะเริ่มนับขนาดไฟล์ Docs, Sheets, Slides ในโควต้า Google Drive ด้วย

พร้อมกับการประกาศว่า Google Photos เลิกพื้นที่สตอเรจไม่จำกัด กูเกิลยังประกาศว่า Google Drive จะเริ่มนับพื้นที่ของไฟล์ชนิด Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, Jamboard แล้ว

ก่อนหน้านี้ Google Drive นับพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่เราอัพโหลดขึ้นไปเองเท่านั้น ไม่รวมถึงไฟล์จำพวก Docs ที่สร้างจากบริการของกูเกิล แต่หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป Google Drive จะเริ่มนับโควต้าของไฟล์ทุกประเภท (ไฟล์เก่าไม่ถูกนับ นับเฉพาะไฟล์ที่สร้างใหม่หรือไฟล์เก่าที่ถูกแก้ไขหลัง 1 มิ.ย.)

กูเกิลให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องการปรับนโยบายให้เหมือนผู้เล่นรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ที่นับขนาดของไฟล์ทุกประเภทเช่นกัน

ประกาศครั้งนี้เท่ากับว่า นับจาก 1 มิถุนายน 2021 กูเกิลจะคิดโควต้าของ Gmail, Google Photos, Google Drive รวมกันในพื้นที่บัญชี Google Account ทีให้ฟรี 15GB หากไม่พอใช้ก็สามารถซื้อสมาชิก Google One ได้

No Description

นอกจากเรื่องวิธีการคิดพื้นที่ข้อมูล กูเกิลยังประกาศนโยบายลบข้อมูลของบัญชีที่ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน (inactive) เกิน 24 เดือน และบัญชีที่ใช้พื้นที่เกินโควต้า (over storage limit) เป็นเวลานานเกิน 24 เดือน โดยจะแจ้งเตือนก่อนหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เวลาผู้ใช้ลบไฟล์หรือจัดการพื้นที่สตอเรจของตัวเอง

กูเกิลแนะนำให้ใช้แอพ Google One หรือ เว็บ Google One จัดการพื้นที่สตอเรจของตัวเอง เพราะมีตัวช่วยวิเคราะห์ได้ว่าไฟล์ไหนมีขนาดใหญ่ สามารถลบทิ้งได้ (ใช้ได้แม้เป็นบัญชีฟรี ไม่ได้จ่ายเงินซื้อ Google One)

ที่มา – Google

Topics: 
Google Drive
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Google