ปักกิ่ง, 12 พ.ย. (ซินหัว) — การรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มในอวกาศไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนอวกาศสามารถทำให้อาหารหรือเครื่องดื่มล่องลอยและเปรอะเปื้อนได้ เห็นได้จากคลิปที่นักบินอวกาศจีนต้องรีบคว้ากระดาษทิชชูมาเช็ดหยดน้ำที่ปลิวออกไปจากถุงเครื่องดื่ม

วิธีที่นักบินอวกาศจีนจัดการขยะในครัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คือ การจำแนกขยะ ซึ่งทำโดยใส่ถุงบรรจุอาหารทั้งหมดลงในถุงใบใหญ่ ใช้ถุงขยะใบใหม่ และรีไซเคิลขยะอินทรีย์ รวมถึงใช้กระดาษอเนกประสงค์ทำความสะอาดช้อน โต๊ะ หรือแม้แต่ฟัน