ศบค. เพิ่มมาตรการติดตั้งแอปหมอชนะ เพิ่มเติมในพื้นที่สีแดงและสีส้ม

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ออกมาตรการควบคุมโรคตามความรุนแรงของแต่ละพื้นที่ในวันนี้โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพิ้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) นั้นเพิ่มมาตรการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะเพิ่มเติมจากการสแกนไทยชนะก่อนหน้านี้

แอปพลิเคชั่นหมอชนะนั้นนับว่าเป็นแอปพลิเคชั่นในกลุ่ม Contact Tracing ตัวแรกของไทย การทำงานของแอปมีการเก็บข้อมูลหลากหลายทั้งข้อมูลจากแบบสอบถาม, เก็บข้อมูลพิกัดด้วย GPS, และข้อมูลการเข้าใกล้กัน (cross-path) ด้วย Bluetooth ก่อนหน้านี้เคยมีหน่วยงานหลายแห่งมีแนวคิดบังคับติดตั้งแอปเพื่อผ่านจุดตรวจจนกระทั่งดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ นักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ แสดงความไม่เห็นด้วยและถอนตัวออกมา

ยังไม่แน่ชัดว่าการประกาศให้ใช้แอปหมอชนะ เพิ่มเติมจากการสแกนไทยชนะนั้นจะมีการบังคับใช้เช่นใด เพราะก่อนหน้านี้ห้างร้านมักขอดูหน้าจอที่ลงทะเบียนไทยชนะแล้ว

ที่มา – กรมประชาสัมพันธ์

No Description

Topics: 
Thailand
COVID-19