ศาลไม่รับอุทธรณ์ เขียว สัมพัน ผู้นำเขมรแดงวัย 91 คดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ศาลพิเศษคดีเขมรแดง ในกรุงพนมเปญ ของกัมพูชา มีคำสั่งเมื่อวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) ไม่รับคำยื่นขออุทธรณ์คดีของนายเขียว สัมพัน วัย 91 ปี ซึ่งเป็นผู้นำเขมรแดงที่ยังมีชีวิตอยู่คนสุดท้าย 

นายเขียว สัมพัน ถูกศาลแห่งนี้ตัดสินเมื่อปี 2561 ว่ามีความผิดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกลุ่มน้อยเชื้อสายเวียดนาม ระหว่างปี 2520-2522 ซึ่งศาลให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

คำสั่งไม่รับคำยื่นขออุทธรณ์ครั้งนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายที่ศาลแห่งนี้มีออกมา และปิดฉากการทำหน้าที่ของศาลแห่งนี้

ส่วนระหว่างการฟังคำสั่งศาล นายเขียว สัมพัน ฟังการอ่านคำสั่งดังกล่าวด้วยหูฟัง และสวมหน้ากากอนามัยปิดใบหน้าของตน

ระหว่างกลุ่มเขมรแดงปกครองประเทศกัมพูชา มีผู้เสียชีวิตไปราว 1.5-2 ล้านคน จากการประหารชีวิตหมู่ อดอยากอาหาร และการใช้แรงงานหนัก ซึ่งในหมู่ผู้เสียชีวิตเหล่านี้ มีคนเชื้อสายเวียดนามราว 20,000 คน และคนจามที่นับถือศาสนาอิสลาม 100,000-500,000 คนเสียชีวิต

นายคง สรีม ประธาณคณะตุลาการศาลพิเศษคดีเขมรแดง กล่าวว่า คดีของนายเขียว สัมพัน เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ “ชั่วร้าย” ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าเศร้าและพินาศที่สุดช่วงเวลาหนึ่ง