ศูนย์ตรวจ COVID-19 แบบจ่ายเงินเองในญี่ปุ่นคิวยาวหลังเอกชนคิดค่าตรวจ 1,000 บาท

ศูนย์ตรวจ COVID-19 แบบผู้ป่วยจ่ายเงินตรวจด้วยตัวเองในญี่ปุ่นคิวยาวนับเดือนหลังผู้คนพยายามไปตรวจเนื่องจากไม่เข้าข่ายทั้งอาการและการสัมผัสผู้ป่วยที่จะได้รับการตรวจฟรีจากรัฐ โดยผู้รับการตรวจจำนวนมากระบุเหตุผลว่าต้องการกลับไปเยี่ยมพ่อแม่จึงต้องการแน่ใจว่าไม่นำเชื้อกลับไปแพร่

ศูนย์ตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่ความแม่นยำสูงในญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่าย 2,900 เยนหรือประมาณ 1,000 บาทไม่รวมภาษี บางศูนย์คิวยาวนับสัปดาห์ต้องรอคิวต้นปี 2021 แล้ว โดยศูนย์เหล่านี้เปิดบริการโดยเอกชน บางศูนย์เปิดขายชุดเก็บตัวอย่างออนไลน์และให้เก็บตัวอย่างส่งกลับศูนย์ทางไปรษณีย์เพื่อรอฟังผล

สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ประชาชนที่ต้องการตรวจ COVID-19 แบบจ่ายค่าบริการด้วยตัวเอง ขอรับการตรวจได้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมีค่าบริการ 1,500 บาท

ที่มา – Japan Times

No Description

ภาพการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ COVID-19 แบบ PCR ภาพโดย © Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

Topics: 
COVID-19
Japan
Medical