ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 193 ประเทศลงมติด้วยเสียงข้างมาก 93 ต่อ 24 เสียง ให้รัสเซียยุติบทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจากการโจมตียูเครนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ โดยมี 58 ประเทศรวมถึงไทย งดออกเสียง

สำหรับการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาใหญ่ฯ มีวาระการทำงาน 3 ปี โดยรัสเซียจะครบวาระในสิ้นปีหน้า (2566) ซึ่งภายหลังจากทราบผลการลงมติ นายเกนนาดี คุซมิน รองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า เป็นขั้นตอนการลงมติที่ผิดกฎหมายและมีแรงจูงใจทางการเมือง พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า รัสเซียมีการตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เพราะไม่ต้องการทำงานร่วมกับประเทศตะวันตกที่กล่าวหารัสเซีย

ขณะที่ นางลินดา โธมัส-กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติส่งข้อความที่ชัดเจนว่าความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกละเลย และเป็นการรับรองว่าผู้ก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม การลงมติในครั้งนี้ยังนับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เกี่ยวกับการที่รัสเซียโจมตียูเครน โดย 2 ครั้งแรกจะเกี่ยวกับการออกแถลงการณ์ประณามรัสเซีย ซึ่งจีนมีความไม่เห็นด้วยกับการลงมติในทุกครั้ง นายจาง จุน เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า เป็นการเร่งรีบให้ประเทศต่างๆ เลือกข้าง ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความแตกแยกระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้มีการเผชิญหน้าที่รุนแรงมากขึ้น