สิงคโปร์ได้รับวัคซีน COVID-19 จาก Pfizer ล็อตแรก หลังทดสอบระบบขนส่งอุณหภูมิต่ำพร้อมทั้งระบบ

รัฐบาลสิงคโปร์รับวัคซีน COVID-19 ที่ผลิตโดย Pfizer และ BioNTech ล็อตแรกทางเที่ยวบิน SQ7979 ที่ใช้เครื่อง Boeing 747-400 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการฉีดวัคซีนของสิงคโปร์

วัคซีน BNT162b2 มีข้อจำกัดสำคัญคือต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพื่อยืนยันว่าระบบขนส่งพร้อมทางสายการบินสิงคโปร์ได้บินเที่ยวบินทดสอบพร้อมกล่องเย็นเปล่าๆ และเครื่องบันทึกอัตราการระเหยของน้ำแข็งแห้งเพื่อยืนยันว่าระบบขนส่งมีความพร้อมสำหรับวัคซีนจริง โดยหลังจากวัคซีนลงจากเครื่องจะนำไปเก็บไว้ที่โกดังเย็น SATS Coolport

วัคซีนชุดแรกจะกันไว้ให้คนทำงานแนวหน้า (front line), คนสูงอายุ, และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก่อน โดยรัฐบาลสิงคโปร์คาดว่าจะจัดหาวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนทั้งประเทศได้ภายในไตรมาสที่สามของปี 2021

ที่มา – Strait Times

No Description

ภาพ SATS Coolport โดยสายการบินสิงคโปร์

Topics: 
COVID-19
Singapore
Medical
Pfizer