อุรุมชี, 18 ธ.ค. (ซินหัว) — อาลี่หมี่หั่น เซ่ออีถี (Alimihan Seyiti) บุคคลผู้มีอายุมากที่สุดในจีน เสียชีวิตด้วยวัย 135 ปี ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันพฤหัสบดี (16 ธ.ค.) ที่ผ่านมา

สำนักประชาสัมพันธ์อำเภอซูเล่อของเมืองคัชการ์ระบุว่าแม่เฒ่าอาลี่หมี่หั่น เซ่ออีถี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลคู่มู่ซีลี่เค่อของอำเภอซูเล่อ และถือกำเนิดเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 1886

อาลี่หมี่หั่น เซ่ออีถี กลายเป็นบุคคลผู้มีอายุมากที่สุดในจีนจากการจัดอันดับโดยสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งประเทศจีน หรือสมาคมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งประเทศจีน เมื่อปี 2013

แม่เฒ่านั้นใช้ชีวิตประจำวันแสนเรียบง่ายและธรรมดา รับประทานอาหารตรงเวลา ชื่นชอบการนั่งรับแสงแดดกลางลานบ้าน บางครั้งยังช่วยดูแลเหลนอีกด้วย

ทั้งนี้ คู่มู่ซีลี่เค่อได้รับสมญานามว่า “ตำบลคนอายุยืน” ด้วยมีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอายุเกิน 90 ปี อาศัยอยู่จำนวนมาก

บริการทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีส่วนส่งเสริมการมีอายุยืนยาวของชาวตำบลคู่มู่ซีลี่เค่อ โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้จัดสรรบริการแพทย์ ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี และเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุรายเดือนแก่ผู้มีอายุ 60 ขึ้นไป