หัวเว่ยเตรียมตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 3 ในไทย เพิ่มการลงทุน 700 ล้านบาท

อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เผยในงาน Powering Digital Thailand ว่า ในปี 2564 หัวเว่ยมีแผนจะตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งที่สามในปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลในประเทศ พร้อมเพิ่มการลงทุนอีกมากกว่า 700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดว่าศูนย์ข้อมูลแห่งที่สามจะจัดตั้งที่ไหน โดย อาเบล ระบุด้วยว่า หัวเว่ยประเทศไทย ได้ผลักดันการลงทุนในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญสำหรับธุรกิจคลาวด์นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ส่งมอบ Cloud Hub ในประเทศไทย เพื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ประโยชน์กับศูนย์ข้อมูลอีกสองแห่ง

No Description

พร้อมกันนี้ หัวเว่ยตั้งเป้าผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนใน GDP ของประเทศไทย 30% ภายใน พ.ศ. 2573 และจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ใน 4 ด้านหลัก

  • Connectivity Excellence Hub การผลักดันเทคโนโลยีโครงข่าย 5G และเครือข่ายอัลตราบรอดแบนด์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านโครงข่ายการเชื่อมต่อ
  • Cloud Excellence Hub สร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยเพื่อให้บริการด้าน CLOUD กับองค์กรในประเทศไทยโดยเฉพาะ
  • Digital Ecosystem Excellence Hub ผ่านโครงการ 5G และศูนย์ EEC
  • Digital Talent Hub ผ่านโครงการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลด้าน ICT ในประเทศไทย จับมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มบุคลากรด้าน ICT รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของแรงงานด้าน ICT ในประเทศไทย

ที่มา – งานแถลงข่าว

Topics: 
Huawei
Thailand