องค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีน Sinovac-CoronaVac เปิดทางขายเข้าโครงการ COVAX

องค์การอนามัยโกลประกาศรับรอง (validate) วัคซีน Sinovac-CoronaVac ที่ตอนนี้นับเป็นวัคซีน COVID-19 ตัวหลักของประเทศไทยให้เข้ารายชื่อวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานแบบฉุกเฉิน (Emergency Use Listing – EUL) เป็นตัวที่ 6 ต่อจาก Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, และ Sinopharm

กระบวนการรับรองเข้า EUL เป็นเงื่อนไขที่วัคซีนจะสามารถนำไปใช้งานในโครงการ COVAX Facility ได้ โดยกระบวนการพิจารณาอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกมาร่วมพิจารณาข้อมูลทั้ง คุณภาพ, ความปลอดภัย, และประสิทธิผลของตัววัคซีน

แม้ว่าจะมีรายงานการศึกษาประสิทธิผลของ Sinovac-CoronaVac หลายครั้งและได้ตัวเลขประสิทธิผลต่างกัน แต่ทางองค์การอนามัยโลกระบุว่าประสิทธิผลของวัคซีนในการกันป่วยแบบมีอาการอยู่ที่ 51% และสามารถกันอาการรุนแรงได้ 100% แต่ผลการวิจัยในผู้สูงอายุเกิน 60 ปียังมีน้อยและทางองค์การอนามัยโลกไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีประสิทธิผลเพียงใดแต่ก็ไม่แนะนำให้จำกัดอายุการใช้งาน โดยแนะนำให้ประเทศที่ใช้งานติดตามประสิทธิผลของวัคซีนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆ

ที่มา – WHO

No Description

ภาพโดย qimono

Topics: 
Sinovac
COVID-19