เตรียมอัพเดตโปรแกรม ครม.เห็นชอบป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ มีสระและวรรณยุกต์ได้

วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้มีป้ายทะเบียนแบบใหม่ทำให้สามารถจดทะเบียนเป็นคำที่มีสระและวรรณยุกต์ได้ เปิดทางให้ผู้ใช้รถจดทะเบียนรถเป็นคำพูดหรือชื่อได้

ผู้ที่ได้รับกระทบจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คงเป็นซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (license plate recognition – LPR) ที่หลายบริษัทอาจจะจำกัดตัวอักษรไว้เพียงสองตัว และไม่มีซอฟต์แวร์ใดเคยรองรับสระหรือวรรณยุกต์มาก่อน

มตินี้ยังไม่เป็นกฎหมายจริง โดยหลังจากครม.อนุมัติหลักการในวันนี้แล้วจะส่งร่างให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบต่อไป

ที่มา – รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

No Description

Topics: 
Thailand
OCR