เพื่อความต่อเนื่อง GitHub ออกธีมสำหรับ VS Code เพิ่มเติม

GitHub ออกธีมสำหรับ VS Code เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโค้ดด้วยธีมสีเดียวกับในเว็บ GitHub ที่ใช้ระบบสี Primer

ธีมมี 5 ธีมย่อย ได้แก่ GitHub Light, GitHub Dark, GitHub Light Default, GitHub Dark Default, และ GitHub Dark Dimmed โดยสามตัวหลังเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้ เป็นธีมสีเดียวกับบนเว็บ แต่ยังเก็บธีมเวอร์ชั่นเก่าสองตัวแรก (ที่เคยตรงกับเว็บ GitHub ก่อนหน้านี้) ให้เลือกใช้งานได้ต่อไป

ดาวนโหลดได้แล้วจากใน Visual Studio Marketplace

ที่มา – GitHub: github-vscode-theme

No Description

Topics: 
GitHub
Visual Studio Code